| 29 September, 2022

Polsko-Koreańskie Forum Biznesowe – sukces w Seulu

Sukcesem zakończyła się misja gospodarcza w Seulu, której zwieńczeniem było Polsko-Koreańskie Forum Biznesowe, zorganizowane 23 września przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Spotkanie 150 przedsiębiorców z obu krajów pokazało jak dynamicznie rozwija się polsko-koreańska współpraca.

Polska i Korea Południowa – rozwój współpracy 

Republika Korei jest drugim, po USA, największym pozaeuropejskim inwestorem zagranicznym w Polsce. Na koniec 2020 r. wartość wszystkich południowokoreańskich inwestycji w Polsce wyniosła 3,06 mld euro (NBP). Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) na koniec pierwszego kwartału tego roku w Polsce funkcjonowało 548 firm z kapitałem koreańskim (wzrost o 140% względem 2019 r.). Prawie połowa z nich działa na terenie woj. dolnośląskiego, 20% - woj. mazowieckiego, a 14% - woj. śląskiego - wynika z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Zainteresowanie Polską wśród koreańskich przedsiębiorców wynika w dużej mierze z wysokich kompetencji naszych specjalistów, dostępu do poddostawców, czy działania wielu centrów innowacji. Koreańska gospodarka znajduje się w piątce najbardziej innowacyjnych na świecie, co przekłada się na specyfikę inwestycji zagranicznych prowadzonych przez firmy z tego kraju. Polski system zachęt zapewnia innowatorom jedne z najwyższych ulg podatkowych w OECD, oferuje również wyższy zwrot z inwestycji niż średnia w UE. To działa na wyobraźnię koreańskich inwestorów. Przedsiębiorcy z Republiki Korei najczęściej wybierają nasz kraj na lokalizację zaawansowanych procesów z obszaru elektromobilności, ale zauważamy, że interesują się też innowacyjnymi projektami w branży energetycznej i transportowej. Cieszy mnie fakt, że z tak zaufanymi partnerami możemy budować przewagi konkurencyjne polskiej gospodarki – zaznaczył Krzysztof Drynda, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Fot. PAIH

POLAND-KOREA Business Forum 2022 jako pomost dla inwestycji

POLAND-KOREA Business Forum 2022 było kolejną odsłoną Polsko-Koreańskiego Forum Biznesowego, którego pierwsza edycja odbyła się w 2019 roku w Seulu. Wiodącym tematem tegorocznego wydarzenia była współpraca inwestycyjna w zakresie m.in. transformacji energetycznej, projektów transportowych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego PPP. Forum składało się z seminarium podzielonego na sesje: „Polski klimat inwestycyjny” oraz „Możliwości w Polsce”, a także z części poświęconej spotkaniom B2B.

Forum rozpoczęła Anna Łagodzińska, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Seulu. Następnie, o potencjale gospodarczym Polski i perspektywach inwestycyjnych w naszym kraju mówili: Grzegorz Piechowiak – Wiceminister Rozwoju i Technologii oraz Krzysztof Drynda, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu PAIH. Zgromadzonych gości powitał także dr Piotr Ostaszewski – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Korei. Przemówienie wygłosił również Shawn Chang, reprezentujący Koreańską Agencję Promocji Handlu i Inwestycji (KOTRA).

Eksperci TIAS z prelekcją o polskim systemie podatkowym 

Podczas Forum rozmawiano o szerokich możliwościach inwestycyjnych w Polsce, omawiając m.in. formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności biznesowej w naszym kraju. Bardzo dużym zainteresowaniem koreańskich inwestorów cieszyła się prezentacja dotycząca polskiego systemu podatkowego, którą przygotowali eksperci TIAS. Prelekcję w języku koreańskim wygłosiła Lee Su Jin, Lider Korean Desk w Kancelarii TIAS, a także Magda Jeong, doświadczony tłumacz przysięgły j. koreańskiego, od wielu lat zaprzyjaźniona z kancelarią TIAS.

Celem naszego wystąpienia było przybliżenie koreańskim inwestorom kluczowych założeń polskiego systemu podatkowego. Oprócz podstawowych informacji o podatku CIT, PIT i VAT przedstawiliśmy także wybrane formy wsparcia, na które mogą liczyć podmioty decydujące się na inwestycje w Polsce. Uczestnicy Forum dowiedzieli się m.in. o zwolnieniach podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, a także o korzyściach wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz umowy o zabezpieczeniu społecznym, które zostały zawarte między Polską a Koreą. Rozmowy z koreańskim przedsiębiorcami podczas sesji networkingowej pokazały jak wiele ambitnych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora elektromobiliności, koreańscy przedsiębiorcy chcieliby realizować w naszym kraju – zauważył Dariusz Obrocki, prezes zarządu TIAS.

Wzmocnienie relacji Polska-Korea

POLAND-KOREA Business Forum 2022 w Seulu było doskonałą platformą do wzmocnienia relacji biznesowych. Pokazało również jak wielu koreańskich przedsiębiorców postrzega nasz kraj jako stabilne, bezpieczne i atrakcyjne miejsce pod względem lokowania projektów inwestycyjnych, doceniając m.in. dynamiczny rozwój Polski, dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników, a także system zachęt inwestycyjnych w naszym kraju.  

Polsko-Koreańskie Forum Biznesowe odniosło wielki sukces, zarówno pod względem wysokiej jakości merytorycznej i świetnej organizacji, jak również ze względu na frekwencję i wyjątkowe zaangażowanie uczestników - w wydarzeniu wzięło udział 150 przedsiębiorców z obu krajów.

Jesteśmy dumni, że polsko-koreańska współpraca układa się znakomicie i nieprzerwanie się rozwija, a my możemy być częścią tego sukcesu - podsumował Dariusz Obrocki.

Kancelarię Tias w Seulu reprezentowała niezawodna delegacja ekspertów w składzie: Dariusz Obrocki, Karol Kołodziejczyk, Sujin Lee, Magda Jeong, tłumacz przysięgły języka koreańskiego oraz współpracujący z naszą kancelarią prawnik, Jarosław Ogrodnik.

Zapraszamy na naszą relację z Seulu. 

`