| 09 maj, 2022

Przedłużenie terminu przekazywania informacji o strukturze udziałowej spółek nieruchomościowych

Ministerstwo Finansów przedłużyło do 30 września 2022 r. termin składania informacji o strukturze udziałowej spółek nieruchomościowych.


Kogo dotyczy przedłużenie terminu?

Przedłużenie odnosi się do spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy/obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. Z przedłużenia może skorzystać zarówno sama spółka nieruchomościowa, jak i wspólnik takiej spółki.


Nowy termin 

Co do zasady, termin przekazania informacji o strukturze udziałowej spółek nieruchomościowych upływa z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego/obrotowego takiej spółki. W konsekwencji, w przypadku gdy rokiem podatkowym/obrotowym spółki nieruchomościowej jest rok kalendarzowy, zasadniczo informacja za rok 2021 powinna być złożona do 31 marca 2022 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych (Dz. U. poz. 709) w przypadku spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy/obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. termin złożenia informacji został przedłużony do 30 września 2022 r. Oznacza to, że takie spółki (i ich wspólnicy) zyskali dodatkowy czas na przygotowanie raportu. Rekomendujemy jednak, żeby nie zostawiać tego obowiązku na ostatnią chwilę. Ze względu m.in. na konieczność raportowania pośrednich udziałowców w praktyce przygotowanie informacji może okazać się trudne i czasochłonne.O autorze

Dział Podatkowy

Tias