| 17 styczeń, 2023

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2023 - czas tylko do 31.01.2023

Zbliża się termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2023.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy w szczególności:

  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, w tym spółek niemających osobowości prawnej.


Deklarację należy złożyć do 31 stycznia 2023 r. do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 
Deklarację można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub na skrzynkę podawczą na platformie usług administracji publicznej (ePUAP).


Zwracamy również uwagę na obowiązek dołączenia do deklaracji stosownych załączników, tj.:

  • załącznika ZDN-1 – który zawiera dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu oraz
  • załącznika ZDN-2 – w którym należy wykazać przedmioty zwolnione z opodatkowania (jeżeli występują).


Wysokość stawek podatku od nieruchomości jest ustalana indywidualnie przez poszczególne gminy, przy czym nie może przekroczyć górnej granicy określonej w Obwieszczeniu wydanym przez Ministra Finansów. Na rok 2023 przewidziano nawet 12% wzrost maksymalnych stawek podatku od nieruchomości; jedynym wyjątkiem są budowle, dla których stawka niezmiennie wynosi 2%.

Poniżej przedstawiamy porównanie wybranych maksymalnych stawek w stosunku do roku poprzedniego:


Grunty

Budynki

Rok

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pozostałe

Mieszkalne

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pozostałe

2022

1,03 zł

0,54 zł

0,89 zł

25,74 zł

8,68 zł

2023

1,16 zł

0,61 zł

1,00 zł

28,78 zł

9,71 zł

Zmiana

+0,13 zł

+0,07 zł

+0,11 zł

+3,04 zł

+1,03 zł

zł / 1 m2 / 1 rok

Zmiany wysokości stawek maksymalnych mogą okazać się szczególnie dotkliwe, jeżeli gmina dotychczas określała stawki istotnie poniżej górnego progu i dopiero w 2023 r. zdecydowała się na ich podwyższenie do maksymalnej wysokości. Uchwały podjęte przez poszczególne rady gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości można sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki.

Ustalenie właściwej stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych przedmiotów, czy wypełnienie załączników do deklaracji może sprawiać trudności, zwłaszcza w przypadku dużej liczby budynków lub budowli. Dlatego też w razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji: office@tias.pl

O autorze

Dział Podatkowy

Tias

`